پروبلاگترین فردجهان(سرآغاز)

بنام خدا

در این وبلاگ شما با فردی آشنا میشوید که هم اکنون بیش از ۱۰۰۰ وبلاگ ایجادکرده است ودرجهان شاخص است  یک ایرانی وهموطن شما که درطول دوسال کار دردنیای مجازی به چنین جایگاهی رسیده است.

/ 0 نظر / 29 بازدید