بخش اول:وبلاگهای قرآنی

یک- کتاب آشنائی جامع باقرآن کریم
(جامعترین ومختصرترین کتاب پارسی درباره قران کریم )
این اولین کار بنده بود که در اولین وبلاگ در دنیای مجازی منتشر شد
با توکل برذات احدیت وحمایت امام عصرع پس از تلاشی چند ساله ومطالعه حداقل 15 کتاب مرجع موفق شدم کتابی تحت عنوان (آشنائی جامع باقران کریم) تالیف نموده که درنوع خود از جهت جامعیت واختصار در زبان فارسی بی نظیر است این کتاب دردو بخش عمده شکلی ومحتوائی تنظیم گردیده است تلاش اینجانب برای انتشار ان وعدم همکاری بزرگان ونبود امکانات مرا واداشت تا ازشرایط رایگان موجود در بلاگرها بهره برم ولذا کتاب را در10 قسمت تنظیم وهر بخش را در یک پست قرار داده وجمعا در10 پست منتشر گردید ضمنا تصمیم گرفتم که انرا بنامهای 75 گانه قران کریم درتمامی بلاگرهای ایرانی ومعروفترین بلاگرهای خارجی جهت مراجعه آسان علاقمندان هریک از بلاگرها قرار دهد .
اینک  نشانی پستهای دهگانه جهت استفاده کاربران عزیز در این وبلاگ اعلام میشود.

پیام قران(مقدمه)(۱)

۲-مسائل شکلی قران بخش اول (اجزاءقران)

مسایل شکلی بخش دوم(ادبیات قرآن- هنر ادبی)(۳)

مسائل محتوایی قران(بخش اول معارف)-(محور اول-خداوند)(۴

محوردوم-هستی وخلقت(عوالم چهار گانه واقسام انها-فرشتگان وجن)(۵)

محور سوم-خلقت انسان درقران(پیامبران-ادیان الهی-ادیان فلسفی وعرفانی )(۶)

۱-سر گذشت پیامبران وشجره نامه انان(۷)

۲-سرگذشت امامان وشجره نامه انان(۸)

مسایل محتوایی قران بخش دوم-(اخلاق در قران)(۹)

مسایل محتوائی بخش سوم (احکام درقران)(۱۰)

2-سایر آثار در باره قران کریم

این آثاردرچندین سایت ودر وبلاگهای گوناگون منتشر شده که چنانچه بعلت تعطیلی برخی ازسایتها امکان مراجعه نباشد از منبع دیگری استفاده گردد وبلاگهای منتشره وموضوعات ان بشرح زیر است

1- تاریخ قران

http://behabady.newblogfa.com

http://behabady.titrblog.com/

2- مسائل شکلی قران

http://behabady.irangolden.com/

http://behabady.yasblog.com/

3- ادبیات قران

http://behabady.lorblog.com/

http://behabady.sabasite.com/

  4- خدا شناسی درقران

http://behabady.qodsblog.com/

mbehabadi.newblogfa.com/

http://behabady.sayehchat.com/

5-آفرینش درقران

behabady.pnuweblog.com/

http://behabad.bloghaa.com/

http://behabady.javidblog.com/

6- انسان درقران

http://behabady.blogsky.com/

http://behabady.parsfa.com/

http://behabady.iranblog.com/

http://behabady.pishvablog.com/

7- پیامبران درقران

http://behabady.sistany.net/

  http://behabady.pelakfa.com/

8- امامان درقران

http://behabady.sloblag.ir/

http://behabady.saliblog.com/

  http://behabady.tarlog.com/

9- اخلاق درقران

behabady.mmicpress.com/

http://behabady.bloglor.com/

http://www.rasekhoon.net/weblog/behabady/index.aspx

10- احکام درقران

mbehabadi.pnuweblog.com/

http://behabady.takblog.ir/

/ 0 نظر / 44 بازدید